Sản phẩm

  • Sản phẩm Trong nước
    Công ty chuyên cung cấp các loại cá: Nục suôn, Gai, Ồ, Bánh lái
  • Sản phẩm Ngoài nước
    Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm chất lượng đi ra các nước: Nhật, Phi, Singapore, Trung Quốc